بازار لوازم خانگی

تقاضای خرید لوازم خانگی بسیار پایین است

سازمان‌های نظارتی هم حریف تولیدکنندگان متخلف لوازم خانگی نشدند

جزییات آتش‌سوزی بزرگ در بازار لوازم خانگی تهران