چرخ خیاطی

ماجرای آگهی چرخ‌خیاطی‌های قدیمی در سایت دیوار چه بود