برخی خبر ها

شگرد عجیب مبارزه با قاچاق در ایران

برای هیچ بنگاهی استثنا قائل نمی شویم؛ از تمام صنایع لوازم خانگی حمایت می‌کنیم

نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی

طرح ثبت کد ملی برای خریداران لوازم خانگی اجرایی شد

فروش لوازم خانگی با کد ملی و چالش های آن

وقتی می‌گوییم واردات ممنوع، نباید قیمت محصولات داخلی را افزایش داد!

حاشیه های ترخیص لوازم خانگی یک برند خاص از گمرک

مقابله با قاچاق لوازم خانگی در مقایسه با قاچاق مواد مخدر خیلی پیچیده‌تر است

۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی بوش باید از کشور خارج شود

انبار احتکار میلیاردی محصولات خانگی در زاهدان کشف شد