تولید لوازم خانگی

قانون درج شناسه و کد رهگیری موفق بوده است/ رشد 5 برابری تولید لوازم خانگی

صدور بیش از ۲۲۰۰ مجوز تولید طی یک سال اخیر

بیش از 90 درصد از قطعات لوازم خانگی تولید داخل هستند

تولید لوازم خانگی در کشور به ۲۵ میلیون دستگاه می رسد

امسال ۱۸ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید خواهیم کرد

حمایت از تولید لوازم خانگی نباید به انحصار ختم شود

صنعت لوازم خانگی با رشد تولید وارد قرن جدید شد

رشد تولید لوازم خانگی در ۱۰ ماه امسال/ ۱.۸ میلیون یخچال تولید شد