شهر لوازم خانگی

ارجاع تخلف شهر لوازم خانگی به سازمان حمایت/ بدعهدی فروشگاه‌ها را به پای تولیدکننده ننویسید

تخلف آشکار شهر لوازم خانگی زیر سایه بی نظارتی/ پول گرفته شده پس داده نمی شود

سانسور نظرات مشتریان ناراضی شهر لوازم خانگی در صفحه اینستاگرام – ویدیو

از شهر لوازم خانگی چه می دانیم؟ + ویدیو