قیمت لوازم خانگی

افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت محصولات لوازم خانگی ایرانی صحت ندارد

افزایش قیمت بدون دریافت مجوز قانونی و حتی ثبت در سامانه ۱۲۴!

ما صرفا به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیستیم

افزایش قیمت‌ برخی برندهای لوازم خانگی تخلف است

کاهش ۷۰ درصدی خرید لوازم خانگی

ملاک فروشندگان برای قیمت لوازم خانگی، سامانه ۱۲۴ است

افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار

قیمت مواد اولیه لوازم خانگی افزایش یافته است

قیمت‌های لوازم خانگی هنوز برنگشته است

تولید کننده برای افزایش قیمت لوازم خانگی باید مجوز بگیرد