قیمت لوازم خانگی

قیمت لوازم خانگی هیچ تغییری نکرده و مثل سابق است

سقف قیمت برای لوازم خانگی تعیین می شود

قیمت گذاری دستوری چوب لای چرخ تولیدکنندگان لوازم خانگی

اقدامات سازنده برای تعدیل قیمت‌ لوازم خانگی در دستور کار داریم

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی در بازار

قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش یافت

افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت محصولات لوازم خانگی ایرانی صحت ندارد

افزایش قیمت بدون دریافت مجوز قانونی و حتی ثبت در سامانه ۱۲۴!

ما صرفا به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیستیم

افزایش قیمت‌ برخی برندهای لوازم خانگی تخلف است