اکبر پازوکی

خودکفایی کشور در تولید قطعات لوازم‌خانگی

مبنای محاسبه زمان شروع گارانتی لوازم‌خانگی چگونه است؟

میزان سقف معافیت مالیاتی صنف لوازم خانگی چه قدر است؟

۳۰ درصد از قطعات مورد نیاز برای ساخت لوازم خانگی وارداتی است

لوازم خانگی خارجی در ایران ضمانت ندارد

اعمال یک محدودیت در گارانتی شرکت‌های لوازم خانگی خارجی

تولید کننده برای افزایش قیمت لوازم خانگی باید مجوز بگیرد

افزایش ۶۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی تکذیب شد

افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل

داخلی سازی 75 درصد از لوازم خانگی